โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงโดยวิธี Colonoscope

นพ.บริรักษ์ เจริญศิลป์ หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม พร้อมด้วย นพ.ศุภเดช ตันรัตนกุล พญ.ใหม่ เจริญสุข นพ.กรกฤษณ์ เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ และ พญ.พุทธิฌาน์ แก้วมณี ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงโดยวิธี Colonoscope เพื่อพัฒนาเครือข่ายการส่งต่อและดูแลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ และลดอัตราการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะลุกลาม ในวันที่ 29 -30 สิงหาคม 2563 ณ โรงพยาบาลกำแพงเพชร