Live demonstration Trans-anal total mesorectal excision

วันพฤหัสที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 8.00-16.00

ผศ. นพ. ปวิธ สุธารัตน์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ มหาวิทยสลัยเชียงใหม่

อ.นพ. บุญชัย งามสิริมาศ ภาควิชาศัลยศาสตร์ วชิรพยาบาล

ณ ห้องผ่าตัดชั้น 4 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์