ผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบ

  • การเตรียมตัวก่อนผ่าตัด 1. การผ่าตัดใช้เวลาในการนอนโรงพยาบาล 2-3 วัน 2. แจ้งโรคประจำตัว ยาที่ใช้ประจำ และประวัติการแพ้ยา 3. ถ้ามีปัญหาเรื่องไอเรื้อรัง หรือต้องเบ่งปัสสาวะจากต่อมลูกหมากโต ต้องรักษาให้อาการดีขึ้นก่อนมาผ่าตัดไส้เลื่อน เพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ เพราะการไป หรือเบ่งอย่างรุนแรง จะทำให้แผลที่เย็บซ่อมผนังหน้าท้องฉีกขาด
  • ก่อนรับการผ่าตัด 1. งดน้ำและอาหารในคืนก่อนการผ่าตัด 2. ให้น้ำเกลือที่แขน 3. ถอดฟันปลอม เครื่องประดับทุกชนิด และทำความสะอาดเล็บ ก่อนเข้าห้องผ่าตัด 4.ถ่ายปัสสาวะก่อนเข้าห้องผ่าตัด
  • หลังผ่าตัด 1. มีแผลยาวประมาณ 5-7 ซม. ที่ท้องน้อยข้างที่ผ่าตัด 2. รับประทานอาหารและน้ำได้ปกติ 3. ได้รับยาแก้ปวด 4. นอนราบไม่หนุนหมอนหลังผ่าตัดเป็นเวลา 8 ชม. (กรณีได้รับยาชาเข้าที่ไขสันหลัง) หลังครบเวลา สามารถลุก นั่ง ยืน เดินได้
  • การปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้าน 1. รับประทานอาหารตามปกติ โดยเพิ่มผัก ผลไม้ และน้ำเพื่อป้องกันอาการท้องผูก 2. ทำแผล และตัดไหม (กรณีไม่ได้เย็บไหมละลาย) ที่ สถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน 3. สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติหลังผ่าตัด 1 สัปดาห์ 4. หลีกเลี่ยง การเล่นกีฬา การออกกำลังกายที่รุนแรง หรือยกของหนักในช่วงเวลา 2 เดือนหลังผ่าตัด 5. มาตรวจตามนัดที่ระบุ

อาการผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์ก่อนนัด 1. แผลผ่าตัดบวมมากขึ้น 2. แผลผ่าตัดมีเลือด หนองซึมออกมา 3.ปัสสาวะไม่ออก