ประชุมฟื้นฟูวิชาการศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์ 19-20 กันยายน 2562