การส่องกล้องตรวจทางเดินลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy)

การเตรียมตรวจ 1. แจ้งชื่อยาที่ใช้ หรือประวัติแพ้ยาและสารต่างๆ ให้แพทย์ทราบ เพื่อการเฝ้าระวังในขณะและหลังการส่องตรวจ 2. ผู้ป่วยควรเตรียมลำไส้ให้สะอาด ไม่มีเศษอุจจาระคั่งค้างในลำไส้ เพื่อให้การส่องกล้องประสบความสำเร็จ โดยรับประทานยาระบายและอาหารตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด 3. ผู้ป่วยต้องงดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนรับการส่องตรวจ

หากมีข้อส่งสัย ติดต่อ ห้องส่องกล้องทางเดินอาหารศัลยกรรม ตึก 3 ชั้น 7 โทร 056-21988 ต่อ 11709 ในเวลาราชการ