การดูแลเมื่อเป็นไส้ติ่งอักเสบ

  • ก่อนรับการผ่าตัด 1.งดน้ำ อาหารทันที และได้รับน้ำเกลือ 2. ให้ยาปฏิชีวนะก่อนผ่าตัด ถ้าท่านมีประวัติการแพ้ยาให้แจ้งทันที 3 .ถอดฟันปลอม เครื่องประดับทุกชนิด ทำความสะอาดเล็บมือ 4. ถ่ายปัสสาวะก่อนเข้าห้องผ่าตัด
  • หลังผ่าตัดขณะอยู่ที่โรงพยาบาล 1. แผลผ่าตัดยาวประมาณ 3-5 ซม. 2. กรณีไส้ติ่งแตก จะเปิดทำแผลทุกวัน จนกว่าแผลจะสะอาดไม่มีหนอง จึงเย็่บปิดแผลภายหลัง, บางรายมีท่อระบายหนองที่แผลผ่าตัด 3. ขยับตัว ลุกนั่ง และเดิน เพื่อให้ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว และลดอาการท้องอืดหลังผ่าตัด 4. ถ้าท้องไม่อืดจะได้ทานอาหารอ่อนหลังผ่าตัด
  • เมื่อกลับบ้าน 1. รับประทานอาหารได้ตามปกติ 2. รับประทานยาตามที่เภสัชกรแนะนำ 3. ทำแผล และตัดไหมในวันตามที่แพทย์ระบุ ที่สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน 4. สามารถทำกิจวัตรประจำวันตามปกติหลังผ่าตัด 1 สัปดาห์ 5. การออกกำลังกายหรือยกของหนัก ควรเรื่มหลังผ่าตัด 6 สัปดาห์ไปแล้ว 6. มาตรวจตามนัดให้ตรงกับวันเวลาที่ระบุ

อาการผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์ก่อนนัด 1. มีไข้สูง 2.ปวดท้อง อาเจียน 3. แผลผ่าตัดมีเลือดหรือหนองซึม